• Kinga

powstańcy


...Przysięgam, że będę święcie pełnił powierzane mi obowiązki, że gotów będę na każde zawołanie stanąć na wskazanym mi miejscu z bronią, jaka będzie mi daną, rozpocząć walkę z wrogiem Ojczyzny i aż do ostatniej kropli krwi przelać do Jej oswobodzenia...

Rota przysięgi Powstania Styczniowego

W styczniu 1863 roku wybucha powstanie w Królestwie Polskim i obejmuje ziemie zaboru rosyjskiego, trwa do jesieni 1864 pochłaniając kilkadziesiąt tysięcy ofiar poległych w czasie walk i potyczek oraz niespełna czterdzieści tysięcy zesłanych na Sybir lub skazanych na katorgę. Na terenach pozostałych zaborów formowały się grupy wspierające powstanie. Rybna w owym czasie była pod panowaniem austriackim, jednak granica zaboru rosyjskiego przebiegała niedaleko. Oddalony o 32km Ojców był miejscem poważnych starć oraz uformowania się załogi powstańczej w ilości ok. 2000 osób. W Mnikowie, w jaskiniach ukrywali się powstańcy.

Granica austriacka - tak blisko i tak daleko - obietnica życia, wolności, ucieczki przed Moskalami. Z różnych źródeł wiadomo, że na terenie Rybnej mogą być pochowani powstańcy styczniowi. Może dwóch, a może nawet trzech - bo myślę wciąż o krzyżu na Bednarzach. Pierwsze miejsce - okolice Gorek, drugie oddalonego od niego o około kilometr, więc możliwe że chodzi o tę samą osobę. Teraz w tych miejscach są pola i zagajniki po bardzo dużej komasacji. Powstańców grzebano zwykle tam gdzie zginęli - z uwagi na partyzancki charakter walk. Jeśli uciekali przed zaborcą to również w tym wypadku pochówek musiał być bardzo prosty i szybki, często nie stawiano nawet krzyży.

Czy rzeczywiście są to miejsca, gdzie leżą powstańcy z lat 1863 - 1964? To są informacje od dwóch różnych osób. A może w Waszych rodzinach przekazywane są opowieści o powstańczych mogiłach w Rybnej?Uwaga - zdjęcia prowadzą do map

Pełna treść przysięgi z 1863 roku (interklasa.pl)

Ja N.N. przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu i Matce Jego Najświętszej i wszystkim świętym, że od tej chwili należę do organizacji narodowej i że wszystkie siły moje, mienie i życie gotów jestem poświęcić dla oswobodzenia Ojczyzny. Przysięgam, że zawsze i wszędzie posłusznym będę ślepo i bezwarunkowo rozkazom Narodowego Centralnego Komitetu, jedynej prawej władzy narodowej i zwierzchnikom przez niego postanowionym. Przysięgam, że będę święcie pełnił powierzane mi obowiązki, że gotów będę na każde zawołanie stanąć na wskazanym mi miejscu z bronią, jaka będzie mi daną, rozpocząć walkę z wrogiem Ojczyzny i aż do ostatniej kropli krwi przelać do Jej oswobodzenia. Przysięgam, że zachowam świętą tajemnicę na wolności jak i w więzieniu, pomimo różnych mąk i katusz. Jeśli bym miał tę przysięgę złamać i stać się zdrajcą ojczyzny, niechaj mnie nie minie zasłużona kara od Boga i od ludzi w życiu doczesnym jak i po śmierci. Tak mi Boże dopomóż i Matka Jego Najświętsza, i wszyscy święci. Amen.

#powstaniestyczniowe #rybna

45 wyświetlenia0 komentarz
Copyright © Vivamus 2017-2021 All rights reserved
vivamus_element_preview.png
na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer
na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer