• Kinga

bóbr budowniczy

Prowadzą nocny tryb życia, pod wodą mogą przebywać bez przerwy 15 minut - to cechy morfologiczne o tym decydują. Osiągają długość do 110 centymetrów oraz masę ciała do maksymalnie 30 kilogramów. Są gryzoniami.

Mowa o bobrze europejskim.


Jako jeden z nielicznych gatunków, który przystosowuje środowisko zgodnie z własnymi wymaganiami.

Charakterystycznymi cechami ich bytowania są tamy i żeremie oraz obgryzione w charakterystyczny sposób pnie drzew. Tamy mogą mieć prostą konstrukcję i stanowić jeden próg a mogą też być skomplikowanymi budowlami hydrotechnicznymi ułożonymi w kaskady. Zwierzęta te na bieżąco kontrolują stan swoich budowli i na bieżąco naprawiają je, a w sytuacji podwyższenia stanu wód rozszczelniają tamy by odprowadzić nadmiar wody.

Bobry są zwierzętami socjalnymi o dobrze rozwiniętej umiejętności komunikacji. Łatwo porozumiewają się podczas zabiegów sanitarnych. Podczas toalety pomagają sobie wzajemnie i często zamieniają się rolami. Bóbr, który ociera się o bok drugiego osobnika lub kładzie łapki na jego karku, daje sygnał dominacji. Jeśli osobnik wzywany w ten sposób do podległości nie podda się, dochodzi do walki. Zaniepokojony bóbr przyjmuje też często charakterystyczną pozę. Unosi głowę po kątem 45°, otwiera pysk, ściąga dolną wargę ukazuje siekacze, stroszy sierść i nieruchomieje. Bóbr spotykający człowieka staje do niego frontem, lekko przywiera do ziemi i bije ogonem o podłoże. Ogon służy bobrowi także do klaskania w powierzchnię wody, gdy zwierzę chce zaalarmować swych pobratymców o zbliżającym się zagrożeniu

( https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3br_europejski ).

W latach osiemdziesiątych w ramach reintrodukcji na teren Rudniańskiego Parku Krajobrazowego sprowadzono dwie pary oraz samicę z młodymi. Bobry przyjęły się bardzo dobrze i powiększyły swoją populację do kilkunastu par, a nawet prawdopodobnie migrują i zasiedlają inne terytoria. Występują pomiędzy Rybną a Brodłami na odcinku około pięciu kilometrów i to nie tylko w samym korycie potoku Rudno. W Rybnej siedlisko mają również w okolicy Sznurów i Maciejówki.

Na terenie Rudniańskiego Parku planowane jest założenie użytku ekologicznego Ostoja Bobrów na Rudnie.


Ostatnie zdjęcie z mapą pochodzi z http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=PLH120058


#bobry #rybna #ostoja #rudno #parkrudniański

Copyright © Vivamus 2017-2021 All rights reserved
vivamus_element_preview.png
na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer
na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer