top of page
  • Zdjęcie autoraKinga

królowa wnętrza ziemi


Są sobie Bednarze - ta moja kraina cudów. Kraina pośród skał i łomów, z otworami prowadzącymi do wnętrza ziemi, z siecią podziemnych korytarzy wypełnionych wodą.


"To ja - woda! Przesuwam się między skałami, od setek tysięcy lat oswajam kamienie i głazy, przemykam się i przeciskam. Ja tu rządzę, bo nawet kamienie mi ulegają, osuwają się, znikają.

Nie powiem gdzie jest mój dom, moje źródło - nie znajdziesz go, nie pochwycisz, jest między skałami, głęboko tak - byś Ty człowieku nie mącił mojego spokoju. Mam dla Ciebie coś jednak - niespodziankę, a nawet kilka - by rozpalić Twoją ciekawość i by pokazać moją naturę. Podejdź do tej skały, do jej szczeliny, posłuchaj - to ja woda! Płynę przez ponor, a te szczeliny to wejście do jaskini, jest głęboka, to moje królestwo a Ty uważaj gdzie stawiasz kroki. Płynę między tymi skałami swobodnie, jest ciemno, trochę urwiście - ale znowu upłynie kilka tysięcy lat i zrobię tutaj szeroką dolinę. Czym dla Ciebie jest kilka tysięcy lat? Nic nie mów, płynę dalej, w dół, widzę światło, zieleń drzew i traw, mury domu, płotek i furtkę. Łapię na chwilę oddech, wyłaniam się z wywierzyska. A Ty tu człowieku? Kusi Cię moja czystość, nabierasz mnie wiadrami, zawieziesz do domu. Pij mnie łapczywie, jestem chłodna i orzeźwiająca. Pij do woli, a ja mknę dalej, znowu zanurzę się w moim podziemnym królestwie, o którym Ty nie masz pojęcia..."


Jest taka jaskinia - jest ponor

Forma terenu właściwa obszarom krasowym, mająca postać otworu lub korytarza wydrążonego przez wodę, nierzadko ukrytego pod warstwą kamieni pokrywających koryto rzeki. Jest to miejsce, gdzie wody strumieni, potoków czy rzek wpływają pod powierzchnię terenu. (wikipedia)

Jest taka jaskinia - jest wywierzysko

Źródło, którego wody podziemne wypływają na powierzchnię na obszarach krasowych. (wikipedia)


"Jaskinia w Ponorze" Rybna

Jaskinia ma dwa piętra. Otwór jaskini znajduje się w 3 m wysokości ryglu zamykającym kilkudziesięciometrowej długości ślepą dolinkę. Stroma ścianka zamykająca dolinkę jest w górnej części lessowa w dolnej odsłania się metrowa ścianka wapienia.

Za otworem znajduje się ciasna studzienka prowadząca do dolnego ciągu. Za nią górne piętro stanowi korytarz 5 m długości, początkowo przez 1,5 m biegnący ku SE, potem skręcający ku NE. Jego szerokość początkowo wynosi 0,8 m, a metr przed końcem rozszerza się do 1,5 m, jego maksymalna wysokość to 1,5 m. Dno korytarza pokryte gruzem i blokami wapiennymi opada do najniższego punktu znajdującego się 1,2 m poniżej otworu. Stąd w kierunku NW odchodzi szczelina komunikująca się korytarzem w dolnym ciągu jaskini, jest jednak zbyt ciasna do przejścia. Piętro dolne osiągamy po pokonaniu ciasnej na górze (Z I), 5 m studzienki, w której 1,5 m nad dnem ku NE odchodzi 3 m korytarz, wysoki pod koniec na 2 m z widoczną dalszą kontynuacją. Od strony NW niska pochylnia łączy się z trzymetrowym korytarzem odchodzącym z dna ku NW. Z dna studzienki odchodzą również dwa krótkie korytarzyki założone na szczelinach SW i SE, zapełnione blokami wapiennymi i przemytym lessem. Jaskinia o genezie krasowej utworzona w wapieniach skalistych górnej jury (oksford). Jest ponorem odprowadzającym wody z niewielkiego obszaru i wypływające w znajdującym się w pobliżu wywierzysku w Jaskini przy Wywierzysku w Rybnej. Jaskinia utworzona jest na gęstej sieci spękań o kierunkach SW‑NE i NW‑SE poszerzonych przez wpływającą wodę, ściany w jaskini są nierówne, pokryte drobnymi wżerami i niewielkimi rynnami wyżłobionymi przez swobodnie spływająca wodę o szerokości ok. 1 cm. Na powierzchniach ścian widoczna wypreparowana fauna ‑ kolce jeżowców i ramienionogi. Miejscami w jaskini występują zawaliska. (http://jaskiniepolski.pgi.gov.pl/Details/Information/2403)

Jest taka jaskinia - jest wywierzysko

Źródła, w którym wypływają na powierzchnię wody podziemne na obszarach krasowych (wikipedia)


"Wywierzysko w Rybnej", Rybna.

Schronisko tworzy wnęka o szerokości 3 m. Spąg pokrywa warstwa osadów ilastych. Poziom wody w strumieniu został sztucznie podniesiony przez murek wybudowany na granicy posesji. W wodzie głębokiej ok. 0,5 m jest widoczny wypływ, który znajduje się nieco przed okapem jaskini (jest zaznaczony na planie). Schronisko powstało w wapieniach skalistych górnej jury (oksford), o charakterystycznej gruzłowatej strukturze. Brak form naciekowych.


Są sobie Bednarze, ta moja kraina cudów. Są sobie jaskinie, są dwie który łączy spadzisty korytarz, a drąży go woda...


Niniejszy wpis dedykuję pamięci pana Eugeniusza Malika, wspaniałego starszego pana z Bednarzy, który swoimi opowieściami wprowadzał mnie w świat cudów na Bednarzach i służył jako przewodnik.


p.s. W Rybnej bez wątpienia jest jeszcze jeden system ponor - wywierzysko, do tej pory nieopisany. Znajduje się na Nowym Świecie. Czeka na życzliwe pochylenie się właściwych osób. On może czekać kilkadziesiąt tysięcy lat, a Ty?


74 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Łysa Góra

zgubna zieleń

Comments


bottom of page