top of page
  • Zdjęcie autoraKinga

Renata Rostworowska - Sprawiedliwa wśród Narodów Świata


"Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat"*

Urodzona 15 maja 1924 w Uher (woj. lubelskie), zmarła 25 lutego 1997, pochowana na cmentarzu w Rybnej.

Uczestniczka Powstania Warszawskiego, zaangażowana w działanie Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej – (KEDYW). W tym ciężkim wojennym czasie pomaga i wspiera wielu ludzi, ratuje Stanisława Aronsona, Ryśka. Ratuje przed niechybną śmiercią młodego żydowskiego chłopaka. "Bo takich zwyczajnie porządnych ludzi w historii ludzkości były miliony, natomiast bardzo niewielka ich cząstka została zauważona" jak powiedział podczas przemówienia Karol Rostworowski w Izraelu odbierając ten tytuł honorujący jego matkę w Jerozolimie, w Instytucie Yad Vashem 22 października 2022r.

Tak, może są miliony - na przestrzeni wieków, ale okres II wojny światowej to czas wyjątkowej próby. Czas, kiedy w obliczu straszliwych konsekwencji są osoby skłonne ratować życie innym - za cenę własnego życia lub wolności.

Sprawiedliwych jest ponad 27000 z 51 krajów, a ponad 7 tysięcy to sami Polacy. Dużo to czy mało? Z pewnością jest ich więcej, tych bezimiennych - niosących pomoc innym. Najpiękniejsze jest to, że są świadkowie poświadczający ocalenie, osoby którym uratowano życie i chcące o tym zaświadczyć. To jak "życie za życie", odkrywanie tej "cząstki" spośród milionów dla potomnych.

Renata Rostworowska (łączniczka Rena leży pochowana na cmentarzu w Rybnej, gdzie spędziła część życia a na jej grobie wykuty jest napis "Darmo żyje, kto nikomu nie służy".fot. https://sprawiedliwi.org.pl/pl/o-sprawiedliwych/kim-sa-sprawiedliwi/tytul-sprawiedliwego-wsrod-narodow-swiata

O nadaniu tytułu Sprawiedliwego wśród Narodów Świata decyduje Instytut Yad Vashem w Jerozolimie za pośrednictwem specjalnej komisji, która rozpatruje składane wnioski

fot. zdjęcie ze strony https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/renata-brenstiern-pfanhauser,4389.html

Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie" Addam Mickiewicz, Dziady


* Słowa, które pochodzą z Talmudu.O nadaniu tytułu Sprawiedliwego wśród Narodów Świata decyduje Instytut Yad Vashem w Jerozolimie za pośrednictwem specjalnej komisji, która rozpatruje składane wnioski. W komisji zasiadają historycy i świadkowie historii. Kluczowym dokumentem do podjęcia decyzji o przyznaniu tytułu jest relacja osoby, która otrzymała pomoc. Sprawiedliwi, za życia albo pośmiertnie, odznaczani są podczas uroczystych ceremonii, które odbywają się na całym świecie, przeważnie w miejscu zamieszkania uhonorowanych lub ich rodzin bądź w Izraelu, w siedzibie Instytutu Yad Vashem. W uroczystościach często biorą udział członkowie rodzin ratujących i ratowanych, wysocy urzędnicy państwowi i samorządowi, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz uczniowie.

prawiedliwi lub ich potomkowie odbierają z rąk reprezentanta Państwa Izrael medal i dyplom honorowy, a nazwiska Sprawiedliwych zostają wyryte na pamiątkowej tablicy w Ogrodzie Sprawiedliwych w Jerozolimie. W Ogrodzie rosną tysiące drzew oliwnych ku pamięci Sprawiedliwych z całego świata. Przy każdym drzewie widnieje imię i nazwisko odznaczonego. Ze względu na brak miejsca od 1996 r. drzewa nie są już jednak sadzone - za https://sprawiedliwi.org.pl/pl/o-sprawiedliwych/kim-sa-sprawiedliwi/tytul-sprawiedliwego-wsrod-narodow-swiata113 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Łysa Góra

Poniedziałek

bobo

Σχόλια


bottom of page