• Kinga

schronienie doskonałe. stanowisko nr 93

Człowiek (...) przy wyborze miejsca zamieszkania zdecydowanie preferował formy terenowe naturalnie osłonięte, jaskinie, schroniska i nawisy skalne. Obszar jury Krakowskiej był pod tym względem szczególnie atrakcyjny. Nie każda jednak jaskinia nadawała się w odczuciu ówczesnych ludzi do zamieszkania. Przy wyborze odpowiedniego miejsca, zwłaszcza w przypadku dłuższego pobytu, kierowano się względami funkcjonalnymi, bezpieczeństwa, dostępu do wody oraz dostatecznego zabezpieczenia przed zimnem i wilgocią. Lokalizacja jaskini w miejscu eksponowanym zapewniała rozległy widok na okolicę i możliwość obserwacji otoczenia. Preferowano jaskinie o otworach skierowanych na południe, południowy zachód i południowy wschód, wystawionych na maksymalny dopływ światła i ciepła słonecznego. Ważne było też dobre zabezpieczenie od wiatru. Te znaczne wymagania spełniała stosunkowo niewielka ilość jaskiń... https://zpkwm.pl/wp-content/uploads/2018/07/Natura_i_kultura_t4.pdf

Niewielka? Może. A jakaś konkretna wpisuje się w te wymagania? Owszem - Schronisko na Wrzosach Północne! Wystawiona w kierunku południowym, w pobliżu żyzne gleby i lasy obfitujące w pokarm, blisko wody, dość wysoko nad ziemią, a powyżej jaskini widok ze wzgórza na całą okolicę, osłonięta od wiatru.

Jaskinię tę badał Gotfryd Ossowski w XIX w (nie jedyną w Rybnej) i wydaje się być ona kolejną pod względem znaczenia (po Jaskini Przegińskiej w Kajasówce), w której odnaleziono materiały krzemienne, szczątki zwierząt plejstoceńskich oraz narzędzia kościane i ułamki naczyń glinianych, w tym okazy reprezentujące grupę pleszowską cyklu lendzielsko-polgarskiego. Po odkryciu oczyszczono ją z namuliska o wysokości 1,6m.

Zasiedlał ją człowiek paleolityczny i neolityczny. Ruszał na łowy, pił wodę z potoku, robił narzędzia a w końcu też oswajał się z obróbką i wypalaniem naczyń glinianych. Najpewniej zapuszczał się do wąwozu w Piekle, wychodził na wzgórze Na Skałach i patrzył na Tatry. Być może krzyżowały się tu szlaki i musiał walczyć o swój teren, a może uczył się od "nowych". Pewne jest, że chodzimy po tych samych ścieżkach, tylko oni byli przed nami.#jaskinianawrzosach #rybna #rybnawrzosy #paleolit #neolit #jaskinie #jaskinienajurze #jura

Korzystałam z materiałów: Michał Wojenka, Barbara Miękina, Jakub Nowak, Krzysztof Wertz, Jarosław Wilczyński - Materiały archeologiczne i szczątki fauny z Jaskini na Wrzosach Południowej oraz Nauka i Kultura w Krajobrazie Jury - Pradzieje i Średniowiecze. Praca Zbiorowa

52 wyświetlenia0 komentarz
Copyright © Vivamus 2017-2021 All rights reserved
vivamus_element_preview.png
na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer
na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer