• Kinga

Łom z Uskokiem

W opracowaniach i przewodnikach geologicznych miejsce niemal zmitologizowane. Pomnik przyrody, nieczynny kamieniołom, osobliwość, teren chroniony jako stanowisko dokumentacyjne...

Dla mnie oderwany od rzeczywistości mały kamieniołom przytulony do dużego - do Kopalni Porfiru Zalas, schowany w gęstwinie starych drzew, pokryty siatką kolczastego głogu, usłany głazami zielonymi od mchu, usypany drobnym porfirem, wyścielony jęzorem piasku.

Zapomnij o egzotycznych podróżach, zapomnij o lasach tropikalnych, prawdziwa egzotyka jest tu! Witaj w Zalasiu na granicy z Frywałdem! Witaj na Zrębach!

Jak przystało na prawdziwą wyprawę w egzotyczną dżunglę tak i tutaj każdy krok wymaga planowania i rozwagi. Kamyki pod nogami osypują się, głazy tworzą labirynt, gałęzie pod dotknięciem ręki rozsypują się... Nie wiadomo skąd małe oczko wodne... Już na samym początku wyprawy przeszkody - śmieci, śmieci, śmieci... Pomnik przyrody?...

Ledwo przebrnęłam przez pozostałości człowieka pierwotnego (homo butelkus dżunglus) niespodziewanie otworzył się przede mną świat skał. Pionowe wysokie urwiska rzucające na kolana, otaczające mnie z trzech stron. Nie miałam jednak wrażenia, że gdzieś jest wyjście. Wyjście zamyka ściana drzew.

Cywilizacjo - gdzie jesteś? Osiemdziesiąt metrów na północ.

Zaledwie, a ja dałam się pochłonąć wyrobisku, które:

zasługuje na ochronę ze względu na wiek i skumulowanie przejawów wielu procesów i zjawisk geologicznych, np: grawitacyjnego uskoku wieku alpejskiego z brekcją uskokową, bogatych w skamieniałości utworów jury środkowej i górnej oraz ciosu termicznego w porfirze. W jego pobliżu znajdowało się jeszcze kilka niewielkich łomów tej skały, gdzie eksploatację prowadzono od przeszło 100 lat. (http://history-of-mining.pwr.wroc.pl/old/attachments/article/10/28Rajchel_J-Gornictwo_porfiru_a_architektura_Krakowa.pdf

Wprawił w zachwyt zlepek skał, gdzie:

W odsłaniającym się tutaj porfirze łatwo zauważyć można cios termiczny oraz trzeciorzędowy uskok wypełniony brekcją uskokową. Zrzut uskoku wynosi ok. 7m i dzieli on utwory w taki sposób, że w jego północnej (lewej) stronie odsłania się wyłącznie porfir, a po południowej (prawej) - porfir z nadległymi warstwami bogatych w skamieniałości wapieni jury środkowej i górnej. Ze względu na nagromadzenie przejawów procesów oraz zjawisk geologicznych na tak niewielkim obszarze, cały łom od 16 listopada 1998r. objęto ochroną jako stanowisko dokumentacyjne.(https://geotyda.pl/miejsca/kra/lom_z_uskokiem.php)

Nie szukajcie egzotyki, ona jest tu! Dwa kilometry od Rybnej na północ. Zaledwie!#łomzuskokiem #zalas #zręby #frywałd #kamieniołom #porfir #juraśrodkowa #zdjęciaispacery

Copyright © Vivamus 2017-2021 All rights reserved
vivamus_element_preview.png
na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer
na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer