• Kinga

Rybna kryniczna


Geoportal to cudowna zabawka, dająca bez przerwy odkrywać świat. Ostatnio (nie wiem jak to zrobiłam) ale otworzyłam mapę (oczywiście Rybnej) z zaznaczonymi na mapie źródłami mineralnymi. Źródło albo krynica... Krynica - zdecydowanie nabiera szlachetności...

Są w Rybnej trzy. To Biała, źródło na Brzezinie i Nowym Świecie.

Żródło na Brzezinie

Jak sama nazwa wskazuje bierze początek z Brzeziny, a dokładnie z wąwozu. Płynie między skałami i kamieniami, górnojurajskimi wapieniami. Zasila korytko pod figurą Chrystusa w skale - czy wobec tego legenda o jego uzdrawiającej mocy nad ranem w Wielki Piątek - to tylko podanie? Może jednak jakaś "kropelka" prawdy w tym jest...


Źródło na Nowym Świecie

Tam też jest jar - niezbyt duży, raczej szeroki i właściwie byłam zaskoczona, że właśnie stamtąd wypływa woda mineralna. Prawdopodobnie dalej płynie wąwozem wypływając pod "misecką" i w okolicach jaskini "jamy" znika znowu w ziemi, między kamieniami.


Źródło na Białej

Wypływa przed mostkiem. Już wiem, że kiedyś to był duży strumień, stąd tak duży most. Woda pierwszej klasy czystości. Regulacje, komasacja pól pozmieniały nieco krajobraz i koryto, ale zagajnik wciąż jest i stanowi ciekawe miejsce do odpoczynku.


Jak to miło powiedzieć - idę na spacer do krynicy...

Nie znalazłam publikacji nt składu tych wód, ale możemy przeczytać "Budowa geologiczna i warunki tektoniczne występujące w rejonie Krzeszowic korzystnie wpłynęły na możliwość tworzenia się wód mineralnych. W miocenie, dolnym trzeciorzędzie, około 26 mln lat temu skały zapadliska przedkarpackiego, stanowiąc sztywną bryłę, pękały podczas licznych ruchów tektonicznych wzdłuż wielu powierzchni uskokowych. Powstały wtedy zapadliska i zręby tektoniczne, których brzegi często przebiegały równolegle do siebie, tworząc uskoki schodowe. " (Ewelina Milijanović, Stefan Satora WPŁYW BUDOWY GEOLOGICZNEJ NA WYSTĘPOWANIE WÓD MINERALNYCH W ROWIE TEKTONICZNYM KRZESZOWIC).

p.s. punkty na mapie nie są dokładne, są bardzo zbliżone

#źródło #Brzezina #nowyświat #biała #rybna

72 wyświetlenia0 komentarz
Copyright © Vivamus 2017-2021 All rights reserved
vivamus_element_preview.png
na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer
na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer