• Kinga

z Bustryka i spod niego


Wzgórze Kajasówka - zrąb tektoniczny o długości ok. 2,5km rozciągnięty na osi wschód - zachód o łagodnych nachyleniu od strony zachodniej i stromych poszarpanych zboczach od wschodu. Wśród płaskich pól widoczny z daleka dla jadących w kierunku Oświęcimia. To wynik położenia pomiędzy zapadliskami Rybnej (od północy) i Cholerzyn-Półwieś od południa. Zrąb jest zbudowany z górnojurajskich wapieni i pokryty roślinnością kserotermiczną (Roślinność kserotermiczna – zbiorowiska roślinne wykształcające się na siedliskach o bardzo silnym nasłonecznieniu, silnie nagrzewających się, z niewielką dostępnością wody. W zbiorowiskach tego rodzaju dominują rośliny przystosowane do takich warunków określane mianem kserofitów.). Najwyższe wzniesienie to Bustryk - 320m npm a w jego okolicy pozostałości po kamieniołomach. Widok ze wzniesienia - wspaniały, zwłaszcza przy pięknej pogodzie, ale warto przejść się również dołem, pospoglądać na skały i załomy. Kiedy jeszcze liści brak na drzewach a ziemia obleka się w dywan przylaszczek - widać więcej.

#bustryk #kajasówka

28 wyświetlenia0 komentarz
Copyright © Vivamus 2017-2021 All rights reserved
vivamus_element_preview.png
na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer
na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer