• Kinga

park - zaproszenie do odwiedzenia

2 grudnia 1981 roku zostaje powołany Rudniański Park Krajobrazowy. Ma powierzchnię 5813,90ha i to stanowi, że jest najmniejszym parkiem w Małopolsce, ale wiadomo - małe jest piękne.

Jest położony na terenie trzech gmin - Czernichów, Alwernia, Krzeszowice. Ma liczne niezwykłe walory krajoznawcze - kulturowe, krajobrazowe, przyrodnicze.

Na terenie Rudniańskiego Parku Krajobrazowego znajdują się również inne formy ochrony przyrody. Są to rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, stanowisko dokumentacyjne oraz obszary Natura 2000. Skupia w sobie dwa rezerwaty przyrody - Dolinę Potoku Rudno oraz Kajasówkę.

Rybna znajduje się większą częścią w jego otulinie, natomiast obszar na zachód od wąwozu Piekło jest już na terenie Parku.

Do jednych z najbardziej wartościowych punktów na mapie Parku Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego zalicza:

- Rezerwat Przyrody Kajasówka

- Rezerwat Przyrody Dolina Potoku Rudno

- Odsłonięcie Geologiczne w rejonie miejscowości Mirów

Celem ochrony jest niewielkie odsłonięcie skalne, będące jednocześnie stanowiskiem paleontologicznym. Widoczny w nim jest profil z granicą jury środkowej i górnej, z bogatą fauną amonitową. Niestety miejsce to dziś jest nieczytelne i trudne do zidentyfikowania.(https://zpkwm.pl/park/rudnianski-park-krajobrazowy/przyroda/ochrona-przyrody/)

- Obszar Natura 2000

Specjalny obszar ochrony siedlisk o powierzchni 72,4 ha, położony we wschodniej części Parku. Obejmuje swym zasięgiem malowniczą dolinę Wrzosy, część doliny potoku Rudno. Zlokalizowane są tu przede wszystkim siedliska nieleśne, w tym łąki trzęślicowe z kosaćcem syberyjskim i goryczką wąskolistną. Występują wśród nich różne gatunki motyli, np. modraszki telejus i nausitous, czerwończyk nieparek. Na podmokłych fragmentach oraz w niewielkich zbiornikach wodnych licznie występują płazy, w tym traszki grzebieniaste. (https://zpkwm.pl/park/rudnianski-park-krajobrazowy/przyroda/ochrona-przyrody/)

Choć obszarowo mały to z pewnością niezwykle piękny i urozmaicony, każdy znajdzie tu coś dla siebie. Niech ten wpis będzie zaproszeniem do jego zwiedzania i odkrywania. W kolejnych częściach będziemy zaglądać w jego urokliwe zakątki.

#rudniańskiparkkrajobrazowy #rybna #gminaczernichów #mirów #brodła #gminaalwernia #gminakrzeszowice #natura2000 #kajasówka
Copyright © Vivamus 2017-2021 All rights reserved
vivamus_element_preview.png
na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer
na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer na spacer