top of page
  • Zdjęcie autoraKinga

park - zaproszenie do odwiedzenia

2 grudnia 1981 roku zostaje powołany Rudniański Park Krajobrazowy. Ma powierzchnię 5813,90ha i to stanowi, że jest najmniejszym parkiem w Małopolsce, ale wiadomo - małe jest piękne.

Jest położony na terenie trzech gmin - Czernichów, Alwernia, Krzeszowice. Ma liczne niezwykłe walory krajoznawcze - kulturowe, krajobrazowe, przyrodnicze.

Na terenie Rudniańskiego Parku Krajobrazowego znajdują się również inne formy ochrony przyrody. Są to rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, stanowisko dokumentacyjne oraz obszary Natura 2000. Skupia w sobie dwa rezerwaty przyrody - Dolinę Potoku Rudno oraz Kajasówkę.

Rybna znajduje się większą częścią w jego otulinie, natomiast obszar na zachód od wąwozu Piekło jest już na terenie Parku.

Do jednych z najbardziej wartościowych punktów na mapie Parku Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego zalicza:

- Rezerwat Przyrody Kajasówka

- Rezerwat Przyrody Dolina Potoku Rudno

- Odsłonięcie Geologiczne w rejonie miejscowości Mirów

Celem ochrony jest niewielkie odsłonięcie skalne, będące jednocześnie stanowiskiem paleontologicznym. Widoczny w nim jest profil z granicą jury środkowej i górnej, z bogatą fauną amonitową. Niestety miejsce to dziś jest nieczytelne i trudne do zidentyfikowania.(https://zpkwm.pl/park/rudnianski-park-krajobrazowy/przyroda/ochrona-przyrody/)

- Obszar Natura 2000

Specjalny obszar ochrony siedlisk o powierzchni 72,4 ha, położony we wschodniej części Parku. Obejmuje swym zasięgiem malowniczą dolinę Wrzosy, część doliny potoku Rudno. Zlokalizowane są tu przede wszystkim siedliska nieleśne, w tym łąki trzęślicowe z kosaćcem syberyjskim i goryczką wąskolistną. Występują wśród nich różne gatunki motyli, np. modraszki telejus i nausitous, czerwończyk nieparek. Na podmokłych fragmentach oraz w niewielkich zbiornikach wodnych licznie występują płazy, w tym traszki grzebieniaste. (https://zpkwm.pl/park/rudnianski-park-krajobrazowy/przyroda/ochrona-przyrody/)

Choć obszarowo mały to z pewnością niezwykle piękny i urozmaicony, każdy znajdzie tu coś dla siebie. Niech ten wpis będzie zaproszeniem do jego zwiedzania i odkrywania. W kolejnych częściach będziemy zaglądać w jego urokliwe zakątki.
101 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Łysa Góra

zgubna zieleń

Comments


bottom of page